Продължете към съдържанието

Прием на ученици в 1-ви клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В 1-ВИ КЛАС СЕ ПОДАВАТ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА УЧИЛИЩЕТО –  info-1602907@edu.mon.bg  ИЛИ В КАНЦЕЛАРИЯТА.  РОДИТЕЛИТЕ ИЗТЕГЛЯТ ЗАЯВЛЕНИЕТО И ДЕКЛАРАЦИЯ, В ПОЛЕТО „ТЕМА“ НА ИЗПРАЩАНИЯ ОТ РОДИТЕЛЯ МЕЙЛ СЕ ЗАПИСВА „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В 1-ВИ КЛАС“

ЗАПОВЕД -750/17.04.2024г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА Училищна комисия по приема на ученици в 1-ви КЛАС

Училищен план-прием 2024/2025г.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

         Във връзка с приема на ученици в първи клас за учебната 2023/ 2024 година,

Ви уведомяваме:

Очакваме одобрението на броя на учениците в паралелка от РУО- Пловдив.

Списъците на първи клас ще бъдат изнесени, след получаване на становището на РУО – Пловдив.


ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В 1-ВИ КЛАС СЕ ПОДАВАТ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА УЧИЛИЩЕТО –  info-1602907@edu.mon.bg  ИЛИ В КАНЦЕЛАРИЯТА.  РОДИТЕЛИТЕ ИЗТЕГЛЯТ ЗАЯВЛЕНИЕТО И ДЕКЛАРАЦИЯ, В ПОЛЕТО „ТЕМА“ НА ИЗПРАЩАНИЯ ОТ РОДИТЕЛЯ МЕЙЛ СЕ ЗАПИСВА „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В 1-ВИ КЛАС“

1.Училищен план-прием за 2023/ 2024 учебна година


2.ЗАПОВЕД -634/27.03.2023г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА Училищна комисия по приема на ученици в 1-ви КЛАС