Продължете към съдържанието

Училището

ГОДИНА НА ОСНОВАВАНЕ – 1953
ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ
БРОЙ УЧЕНИЦИ – ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. –

ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ:
-МНОГО ДОБРА МАТЕРИАЛНА БАЗА
-ОСИГУРЕНО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ
-ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
-СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В СГРАДАТА И РАЙОНА НА СГРАДАТА
-ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ В СГРАДАТА И УЧИЛИЩНИЯ ДВОР

БРОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ – 39
БРОЙ НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ – 10


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ – В 1-ВИ КЛАС И СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7-МИ КЛАС В ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“