Продължете към съдържанието

70 ГОДИНИ – ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, УСПЕХИ

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 29.11.2023г. (сряда) ще се проведе общоучилищна родителска среща при следния график:

1-4 клас  от 17.30ч.

5-7 клас от 18.00ч.

8-12 клас  от 17.30ч.

06.11.2023
Неучебен ден за всички ученици от СУ „Отец Паисий“