Продължете към съдържанието

Визия

През следващите 4 години ние ще работим в следните посоки:

* Учениците да получат още по- задълбочени познания по избраните от тях профили;

* В програмата да заложим на повече практически упражнения, които да развият и пространственото, и детайлното мислене на учениците и да формират у тях гъвкава и лесно приспособима личност, която несъмнено ще бъде от полза за бъдещото им развитие;

* Да създадем по- малко напрягаща работна среда и да мотивираме усилването на колективния дух между членовете на педагогическия персонал;

* Родителите да вземат по- дейно участие в учебния роцес и в извънкласните дейности, кактои да дават предложения за развитие на училището, което пряко засяга учебния процес на децата;

* Да установим постоянен контакт ( под формата на обмен на идеи и опит) с колеги от други училища;

* Да утвърдим традиция за силен II гимназиален етап;

* Да подсилим и затвърдим дейността на Ученическия съвет и да мотивираме участието му в управлението на учебното заведение, като п този начин ще застанем зад гласа на младото поколение и ще се съобразим с нуждите му за пълноценно образование;

* Да вземаме участие в повече европейски и международни проекти;

* Да проведем занимания, насочени към практическо приложение на знанията на големите ученици в бизнес средите;

* Да установим по- стабилно сътрудничество с местния бизнес;

* СУ „Отец Паисий“ да се превърне в перфектния модел на иновативна институция с демократични принципи.