Продължете към съдържанието

Педагогически специалисти

От 31.10.2023г. до 06.11.2023г.  ще се проведе външноинституционална квалификация по Проект „Образование за утрешния ден“ на тема „Въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание“, с място на провеждане х-л Камена, гр. Велинград.  Наименованието на обучителната организация е Матев-строй, а обучението е с продължителност 32 академични часа, от които 16 присъствени. Броят педагогически специалисти, заявили желание за участие е 32. 

На 01.07.2023 год. (събота) от 10:00 до 18 часа ще се проведе външноинституционална квалификация на тема „Как да създам интегрирано учебно съдържание“, с място на провеждане – х-л Божур, с. Минерални бани, Хасково.  Наименованието на обучителната организация е Уча се, а обучението е с продължителност 16 академични часа, от които 8 присъствени. Броят педагогически специалисти, заявили желание за участие е 24. 

На 18.03.2023 год. (събота) от 10:00 часа ще се проведе външноинституционална квалификация на тема „Дизайн на иновативна образователна среда“ с място на провеждане- СУ „Отец Паисий“.  Наименованието на обучителната организация е РААБЕ, а обучението е с продължителност- 16 академични часа, от които 8 присъствени. Формата на провеждане е частично присъствена, а броя педагогически специалисти, заявили желание за участие- 38. Съдържателни аспекти на програмата: Обучението по темата представя цялостен подход към конструиране и дизайн на иновативна образователна среда, отговаряща както на съвременните изисквания, така и на индивидуалните потребностите на децата и учениците. От организация на средата в образователната институция, респ. групата/класната стая, през иновативните модели на обучение, ролята на съвременния учител и взаимодействието с родителите и заинтересованите страни, до внедряването и използването на иновативни технологии – този стъпков модел ще помогне на педагогическите специалисти да задълбочат знанията и уменията си за изграждане на иновативна образователна среда, която е отворена, динамична, адаптивна, компетентностно ориентирана и поставя детето и ученика в центъра на образователния процес.