Продължете към съдържанието

Критерии за оценяване

Критерии за оценяване по чужд език

Критерии за оценяване по история

Критерии за оценяване по география и икономика

Критерии за оценяване по философия

Критерии за оценяване по технологии и предприемачество

Критерии за оценяване по физика и астрономия и човекът и природата

Критерии за оценяване по физическо възпитание и спорт

Критерии за оценяване по предприемачество

Критерии за оценяване по природни науки

Критерии за оценяване по български език и литература

Критерии за оценяване по информационни технилогии

Критерии за оценяване във 2-ри клас

Критерии за оценяване в 4-ти клас

Критерии за оценяване в 1-ви клас

Критерии за оценяване по математика

Критерии за оценяване по философия и гражданско образование

Критерии за оценяване по музика

Критерии за оценяване по изобразително изкуство

Критерии за оценяване в трети клас