Продължете към съдържанието

Критерии за оценяване

Критерии за оценяване по чужд език

Критерии за оценяване по история

Критерии за оценяване по география

Критерии за оценяване по философия

Критерии за оценяване по технологии и предприемачество

Критерии за оценяване по физика и астрономия и човекът и природата

Критерии за оценяване по физическо възпитание и спорт

Критерии за оценяване по предприемачество

Критерии за оценяване по природни науки

Критерии за оценяване по български език и литература

Критерии за оценяване по информационни технилогии

Критерии за оценяване във 2-ри клас

Критерии за оценяване в 4-ти клас

Критерии за оценяване в 1-ви клас

Критерии за оценяване по математика

Критерии за оценяване по философия и гражданско образование

Критерии за оценяване по музика

Критерии за оценяване по изобразително изкуство

Критерии за оценяване в трети клас