Продължете към съдържанието

Класни ръководители

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ – УЧЕБНА 2023/2024г.

Мария Бочукова
Виктория Николова
Красимира Якова
Диана Бечкеджийска
Величка митрева
Дилияна Георгиева
Даниела Георгиева
Илияна Панова
Илияна Плачкова
Надка Моллова
Красимира Грозданова
Светлана Попова
Йорданка Генковска
Илиана Белчева
Стефка Славова
Мария Александрова
10аМаргарита Терзиева
11аСтоянка Найдекова
12аКети Маркова