Продължете към съдържанието

Администрация

Атанас Бръсков – Директор

Калина Игнатова
зам. директор учебна дейност

Славка Малечкова – гл. счетоводител

Невенка Янева – касиер-домакин

Валя Бодурова – ЗАС