СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ САМО ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО СА УЧИЛИ В СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
ВНИМАНИЕ! : ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ФОРМУЛЯРИ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ОТ РАЗДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ"
1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ
2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЗАПИШАТ В 8-ми КЛАС.
3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС ОТ ГИМНАЗИАЛНА ФОРМА - ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЗАПИШАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНОТО СИ ОБРАЗОВАНИЕ.

Начало Самостоятелна форма на обучение(СФО)