31.03.2020г. ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021год.
1.Училищен план-прием за 2020/ 2021 учебна година
2.ЗАПОВЕД452/30.03.2020г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА Училищна комисия по приема на ученици в I и V КЛАС


Прием след завършен 7-ми клас:   профил "Предприемачество" - 2020/2021 учебна година:
През учебната 2020/2021 г.  СУ „Отец Паисий“, Стамболийски Ви предлага профил предприемачески за обучение след СЕДМИ клас.
Срок на обучение – 5 години – с разширено  изучаване на английски език и предприемачество
Приемни изпити:
1.НВО по български език и  литература
2.НВО по математика
Образуване на бала:
1.Удвоен брой точки от тест НВО по български език и литература.
2.Удвоен брой точки от тест НВО по математика.
3.Брой точки от оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование.
4.Брой точки от оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование.
 
Необходими документи за записване в училището:
1. Свидетелство за завършено основно образование - ОРИГИНАЛ
2. Заявление - ОБРАЗЕЦ


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

етапи

I етап

II етап

III етап

    Подаване на документи

 03-07 юли 

 до 16 юли 

 24-27 юли 

 Класиране

 до 13 юли 

до 20 юли 

 29 юли 

 Записване

до 16 юли 

 до 22 юли 

30 юли 

!!! ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ !!!

Начало Прием на ученици Прием след завършен 7-ми клас