2020 - 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Класовете през 2020/2021 учебна година
Клас Класен ръководител
Даниела А. Георгиева
Илияна Панова
Диана К. Смиленова
Мария А. Бочукова
Диана Е. Иванова-Бечкеджийска
Красимира А. Якова
Дилияна И. Георгиева
Величка К. Даскалова
Стефка Д. Славова
Калинка Н. Колева
Надка И. Моллова
Светлана Г. Попова
Йорданка Й. Генковска
Илиана В. Белчева
Маргарита А. Терзиева
Стоянка А. Богоева
8 Стоянка Д. Найдекова
9 Кети П. Маркова
10 Красимир Г. Коилов
11 Красимира Е. Грозданова
12 Евгени И. Янков
ЦДО 1 1 Илияна И. Манолова
ЦДО 1 2 Златомира К. Козарева
ЦДО 2 3 Мария К. Илиева
ЦДО 2 4 Каталина А. Славкова
ЦДО 3 5 Лиляна И. Димитрова
ЦДО 3 6 Мариана А. Великова-Кузманова
ЦДО 4 7 Видка С. Стоянова