2020 - 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Атанас Бръсков  - директор
Калина Игнатова - зам.директор УВД
Йорданка Стоицова - зам. директор АСД
Петя Христова - ръководител напр. ИКТ
Величка Даскалова
Видка Стоянова
Даниела Георгиева
Диана Смиленова
Диана Иванова-Бечкеджийска
Дилияна Георгиева
Димо Колев
Евгени Янков
Златомира Козарева
Иванка Симеонова
Илиана Белчева
Илияна Панова
Илияна Манолова
Йорданка Генковска
Калинка Колева
Каталина Славкова
Кети Маркова
Красимир Коилов
Красимира Якова
Красимира Грозданова
Лили Костадинова
Лиляна Димитрова
Маргарита Терзиева
Мариана Великова-Кузманова
Мария Бочукова
Мария Илиева
Марияна Копривленска
Мартин Маринов
Надка Моллова
Нина Пецанова
Петя Бодурска
Роза Рангелова
Светлана Попова
Стефка Славова
Стоянка Богоева
Филип Филипов