СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ОТЕЦ ПАИСИЙ"
ГОДИНА НА ОСНОВАВАНЕ - 1953
ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ
БРОЙ УЧЕНИЦИ - ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. -
БРОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ - 39
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ - 10
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ - В 1-ВИ КЛАС; СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7-МИ КЛАС В ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ:
МНОГО ДОБРА МАТЕРИАЛНА БАЗА
ОСИГУРЕНО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В СГРАДАТА И РАЙОНА НА СГРАДАТА
ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ В СГРАДАТА И УЧИЛИЩНИЯ ДВОР

 

Начало Портфолио на институцията